Slideshow image

Ochrona prawna

Ubezpieczenie obejmuje:
  • dochodzenie roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych związanych z posiadaniem, użytkowaniem pojazdu lub jazdą w pojeździe w charakterze pasażera,
  • obronę w postępowaniu karnym lub w sprawach wykroczenia,
  • postępowanie w sprawie zatrzymania prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego,
  • ochronę interesów właściciela lub posiadacza pojazdu w sprawach związanych z umowami związanymi z pojazdami.
Ubezpieczony może wybrać adwokata lub Radce prawnego, który będzie reprezentować jego interesy w postępowaniu sądowym lub poza sądowym.