Slideshow image

Ubezpieczenia majątkowe

  • ubezpieczenie budynków rolnych i oc rolnika,

  • mienie rolne,

  • ubezpieczenie budynków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych

  • ubezpieczenie zwierząt od padnięcia i uboju z konieczności