Slideshow image

Ubezpieczenia majątkowe

Dysponujemy wieloma rozwiązaniami. Twoja firma - nasze rozwiązania. W ramach ubezpieczeń majątkowych dla przedsiębiorstw, oferujemy produkty ubezpieczeniowe dostosowane do potrzeb małych, średnich i dużych podmiotów gospodarczych i odpowiadające najwyższym standardom dostępnym na europejskim rynku ubezpieczeniowym. Wiemy jak zaczynają się wielkie przedsięwzięcia, dlatego też proponujemy:
  • ubezpieczenie majątku przedsiębiorstw od pożaru i innych zdarzeń losowych.
Ubezpieczeniem mogą być objęte
  • budynki,
  • budowle: maszty, studnie, ogrodzenia, utwardzenia dróg wewnętrznych, placów,
  • maszyny i urządzenia własne i powierzone,
  • gotówka i papiery wartościowe.
W ofercie atrakcyjny pakiet "Ubezpieczenia Aptek"
Ubezpieczenie przedsiębiorstw od utraty zysków Skierowane do różnych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność komercyjną, bez względu na branżę:
  • firmy produkcyjne, handlowe, usługowe,
  • właściciele obiektów biurowych,
  • instytucje Finansowe.
Ubezpieczenia techniczne
Ubezpieczenie ryzyk budowlanych
Ubezpieczenie ryzyk montażowych
Ubezpieczenie utraty zysku inwestora w wyniku szkód objętych ubezpieczeniem ryzyk budowlanych lub montażowych
Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii
Ubezpieczenie utraty zysku w wyniku awarii maszyn i urządzeń
Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ .

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla podmiotów gospodarczych
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiadanego mienia
Odpowiedzialność cywilna za produkt, tj. odpowiedzialność ubezpieczonego wobec osób trzecich spowodowane przez wadliwy produkt, jeżeli został on oddany dalszej obróbce (bez połączenia, zmieszania z innymi produktami) i powstały w efekcie produkt końcowy jest równie wadliwy i nie może być sprzedany
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu i rad nadzorczych spółek kapitałowych. Ubezpieczone są roszczenia osób trzecich; (udziałowców, akcjonariuszy, dostawców, klientów, konkurentów, państwa, banków, a także roszczenia spółki, tj. sytuacje kiedy spółka dochodzi odszkodowania przeciwko osobom ubezpieczonym.