Slideshow image

Biznes

Dysponujemy wieloma rozwiązaniami. Twoja firma nasze rozwiązania. W ramach ubezpieczeń majątkowych dla przedsiębiorstw, oferujemy produkty ubezpieczeniowe dostosowane do potrzeb małych, średnich i dużych podmiotów gospodarczych odpowiadające najwyższym standardom dostępnym na europejskim rynku ubezpieczeniowym. Ubezpieczeniem mogą być objęte:

- budynki,
- budowle: maszty, studnie, ogrodzenia, utwardzenia dróg wewnętrznych, placów
- nakłady adaptacyjne w budynkach
- środki obrotowe: produkty gotowe, towary, surowce, materiały
- maszyny i urządzenia własne i powierzone
- sprzęt elektroniczny i stacjonarny
- mienie pracownicze
- gotówka i papiery wartościowe

W ofercie atrakcyjny pakiet "Ubezpieczenia Aptek"