Slideshow image

Ubezpieczenie przewoźnika drogowego

Ubezpieczenie chroni odpowiedzialność cywilna przewoźników w transporcie krajowym
I międzynarodowym za szkody powstałe podczas wykonywania zawartej umowy przewozu polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przesyłki w trakcie przewozu, od momentu przyjęcia przesyłki, aż do jej wydania.