Slideshow image

Sprawy spadkowe

  • ubezpieczenie terminowe,
  • polisa z funduszem kapitałowym, specjalnie dla kredytobiorców.
Możesz skorzystać listy umów dodatkowych:
  • umowa dodatkowa na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku,
  • umowa dodatkowa zwolnienia z opłacania składek na wypadek inwalidztwa,
  • umowa dodatkowa ubezpieczenia na wypadek poważnego zachorowania,
  • umowa dodatkowa ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem lub jedną ze zdefiniowanych chorób.

Ubezpieczenia grupowe

Zdrowie jest najważniejsze. Dostęp do placówek medycznych gwarantuje szybką interwencję
W razie zagrożenia zdrowia skuteczne metody leczenia. Zapewnienie właściwej opieki medycznej to dla Twoich pracowników poczucie bezpieczeństwa i wygody, by związać się z Twoja firmą na lata.
Główne korzyści to przede wszystkim:
  • podwyższysz standard pracy i renomę Twojej firmy,
  • będziesz zwolniony z wypłaty "odprawy pośmiertnej"
  • podniesiesz atrakcyjność warunków zatrudnienia
Pracodawco zapytaj o nowoczesny program ochrony ubezpieczeniowej dla swoich pracowników.
Twój pracownik nie będzie musiał  się zwalniać z pracy, gdy jego bliscy będą potrzebowali pomocy po wypadku- wystarczy jeden telefon a rodzina otrzyma pomoc.