NNW

W zakresie podstawowym umowa zapewnia m.in.:

  • świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku dojdzie do trwałego zaburzenia funkcji fizycznych
  • świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu,
  • świadczenie w razie śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
  • świadczenie z tytułu zawału serca albo udaru mózgu
  • świadczenia opiekuńcze na terenie Polski, takie jak: wizyta lekarza, pielęgniarki; dostarczenie ubezpieczonemu leków do miejsca jego pobytu; transport medyczny ubezpieczonego z miejsca wypadku do odpowiedniego szpitala; organizacja pobytu opiekuna prawnego w szpitalu w razie hospitalizacji dziecka;

W celu uzyskania precyzyjnych informacji polecamy zapoznać się z tekstem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia zamieszczonych na stronach towarzystw ubezpieczeniowych. W celu wyliczenia składki prosimy o kontakt z agentem naszego biura.