fbpx

Ubezpieczenia dla Firm i Instytucji

Komunikacja

Ubezpieczenie OC, AC, NNW, Assistance, Minicasco, Szyby, Ochrona zniżek, Bagaż, Floty Samochodowe, Ciągniki Siodłowe

OC Zawodu

Ubezpieczenie zawodowe lekarzy, pielęgniarek, doradców podatkowych, biur rachunkowych, ratowników medycznych, fizjoterapeutów

Gwarancje Ubezpieczeniowe

Ubezpieczenie dla przedsiębiorców uczestniczących w przetargach i wykonujących kontrakty na rzecz innych osób

Budowlano - Montażowe

Ubezpieczenie dla inwestorów, głównych wykonawców i podwykonawców, sprzęt i maszyny, ryzyka budowlano-montażowe

D&O

Ubezpieczenie zapewnia członkom Zarządu i Rad Nadzorczych oraz ich rodzinom ochronę prywatnego majątku przed konsekwencjami podjętych decyzji

Majątkowe

Ubezpieczenie mienia, Allrisk

Transportowe

OC przewoźnika,  Spedytora,  kabotaż, zawodowe do licencji,  OC floty,  ubezpieczenie mienia w transporcie 

Organy Władz

Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem powierzonych obowiązków służbowych

Cyber

Ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych dla przedsiębiorstw i instytucji, które przetwarzają dane osobowe

Ubezpieczenie Utraty Dochodu i NNW

Świadczenie na wypadek utraty dochodu w związku z okresową lub trwałą niezdolnością do pracy na skutek choroby bądź wypadku