fbpx

Gwarancje Ubezpieczeniowe

 

Dla kogo? 

Gwarancje ubezpieczeniowe to oferta dla wszystkich przedsiębiorców uczestniczących w przetargach i wykonujących kontrakty na rzecz innych podmiotów. Dzięki nim można zabezpieczać różne etapy procesu inwestycyjnego: począwszy od etapu przetargu przez wykonanie kontraktu aż do rękojmi za wady i gwarancji jakości.

Zakres:

  • gwarancja zapłaty wadium
  • gwarancja należytego wykonania kontraktu
  • gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek
  • gwarancja zwrotu zaliczki

W celu uzyskania precyzyjnych informacji polecamy zapoznać się z tekstem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia zamieszczonych na stronach towarzystw ubezpieczeniowych.  W celu wyliczenia składki prosimy o kontakt z agentem naszego biura.