fbpx

UBEZPIECZENIE JACHTÓW

 

Dostępne w naszej firmie  rodzaje ubezpieczeń dla właścicieli i użytkowników jachtów :

 • ubezpieczenia jachtów od utraty, uszkodzeń i zniszczeń (CASCO)
 • ubezpieczenie mienia osobistego członków załogi
 • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rozboju w czasie transportu jachtu
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej użytkownika jachtu śródlądowego
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla członków załogi
 • ubezpieczenie kosztów leczenia (KL) zagranicą i repatriacji dla członków załogi

 

Zakres ubezpieczenia:

 • uszkodzenie lub zniszczenie jachtu wraz z osprzętem powstała podczas żeglugi, podczas postoju, manewrowania oraz podczas okresu wyłączonego z użytkowania
 • szkody w czasie transportu jachtu (kolizja, wypadek, kradzież)
 • pokrycie kosztów ratunku jachtu dotkniętego szkodą
 • pokrycie kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie
 • pokrycie kosztów zabezpieczenia przed szkodą, jachtu w razie jego bezpośredniego zagrożenia
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej użytkownika jachtu
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla członków załogi
 • ubezpieczenie kosztów leczenia zagranicą (KL) i repatriacji dla członków załogi

 

W razie potrzeby zakres ubezpieczenia powinien zostać poszerzony o:

 • ubezpieczenie rejsów próbnych, testów prototypów i pokazów
 • ubezpieczenie jachtu używanego jako rekwizytu
 • ubezpieczenie podczas używania jachtu do nauki lub doskonalenia żeglowania

 

W celu uzyskania precyzyjnych informacji polecamy zapoznać się z tekstem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia zamieszczonych na stronach towarzystw ubezpieczeniowych. W celu wyliczenia składki prosimy o kontakt z agentem naszego biura.