fbpx

Ubezpieczenie kosztów leczenia poza granicami RP

 

Ubezpieczenie rekompensuje niezbędne i udokumentowane koszty leczenia poniesione przez Ubezpieczonego poza granicami RP oraz kraju stałego pobytu.

Przedmiotem ubezpieczenia są:

 • koszty leczenia,
 • koszty transportu i repatriacji,
 • koszty ratownictwa,
 • odpowiedzialność cywilna,
 • bagaż,
 • koszty udzielenia natychmiastowej pomocy assistance.

Ubezpieczenie chroni od utraty związanej z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem powstałym w czasie pobytu poza granicami RP oraz kraju stałego pobytu.

Najważniejsze korzyści:

 • przeniesienie na Ubezpieczyciela odpowiedzialności finansowej za koszty leczenia oraz skutki nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu za granicą
 • organizacja i pokrycie kosztów za transport poszkodowanego do kraju,
 • możliwość rozszerzenia ochrony o koszty leczenia następstw ataków terrorystycznych oraz działań wojennych nawet na terytorium krajów, gdzie wystąpienie takich czynników jest bardzo realne,
 • stosowanie wysokich sum ubezpieczenia
 • Możliwość wybrania polisy z klauzulą odpowiedzialności w zakresie kosztów leczenia i odpowiedzialności cywilnej po spożyciu alkoholu

 W celu uzyskania precyzyjnych informacji polecamy zapoznać się z tekstem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia zamieszczonych na stronach towarzystw ubezpieczeniowych. W celu wyliczenia składki prosimy o kontakt z agentem naszego biura.