fbpx

NNW

 

W zakresie podstawowym umowa zapewnia m.in.:
-świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku dojdzie do trwałego zaburzenia funkcji fizycznych,
-świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu,
-świadczenie w razie śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
-świadczenie z tytułu zawału serca albo udaru mózgu
-świadczenia opiekuńcze na terenie Polski, takie jak: wizyta lekarza, pielęgniarki; dostarczenie ubezpieczonemu leków do miejsca       jego pobytu; transport medyczny ubezpieczonego z miejsca wypadku do odpowiedniego szpitala; organizacja pobytu opiekuna   prawnego w szpitalu w razie hospitalizacji dziecka.

 

W celu uzyskania precyzyjnych informacji polecamy zapoznać się z tekstem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia zamieszczonych na stronach towarzystw ubezpieczeniowych.   W celu wyliczenia składki prosimy o kontakt z agentem naszego biura.