Slideshow image

Zielona karta

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Polsce w przypadku poruszania się na terytorium krajów należących do systemu Zielonej Karty.