fbpx

Ubezpieczenie D&O

 

Dla kogo?

Członkowie kierownictwa wszelkich spółek akcyjnych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością z wszelkich branż, w tym także branży inwestycyjnej, budowlanej, technologicznej, a także spółdzielni, podmiotów leczniczych, fundacji, stowarzyszeń. Oferta jest skierowana także do spółek zarejestrowanych wcześniej niż dwa lata temu.

Zakres ochrony

Ubezpieczenie odpowiedzialności z tytułu zarządzania spółką lub innym podmiotem:

 • Klauzula A – odpowiedzialność członków kierownictwa za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem
 • Klauzula B – zwrot zarządzanej spółce kosztu odszkodowania z tytułu odpowiedzialności członków kierownictwa za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem
 • Klauzula C – odpowiedzialność spółki za czyny bezprawne pracodawcy (employment malpractice insurance)
 • Klauzula D – koszty obrony spółki
 • Klauzula E – odpowiedzialność z tytułu czynów bezprawnych dotyczących programów świadczeń pracowniczych
 • Klauzula F – odpowiedzialność spółki z tytułu obrotu papierami wartościowymi spółki
 • Klauzula G – utrata danych lub dokumentów w związku z błędami w zarządzaniu

 

Katalog rozszerzeń:

 • Kierownictwo spółką zewnętrzną
 • Koszty dochodzenia
 • Koszty obrony w sprawach szkód na mieniu i na osobie
 • Koszty obrony dobrego imienia
 • Ochrona aktywów i wydatki niezbędne dla pozostawania na wolności
 • Grzywny i kary administracyjne lub cywilne
 • Koszty wsparcia psychologicznego w związku z roszczeniem dotyczącym błędów w zarządzaniu
 • Koszty stawiennictwa
 • Koszty zdarzenia kryzysowego w spółce
 • Nadwyżkowe koszty obrony dla członków kierownictwa
 • Dodatkowy limit dla członków organów nadzorczych

Limity

 • Do 50 milionów złotych
 • W przypadku samodzielnego ubezpieczenia spółek zarejestrowanych wcześniej niż 2 lata temu do 10 mln PLN.

W celu uzyskania precyzyjnych informacji polecamy zapoznać się z tekstem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia zamieszczonych na stronach towarzystw ubezpieczeniowych.   W celu wyliczenia składki prosimy o kontakt z agentem naszego biura.