Slideshow image

OC

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni cię przed kosztami wypadków. Polisa zapewni ci pokrycie szkód osobowych i rzeczowych wyrządzonych innym uczestnikom ruchu drogowego.

Gwarancja odszkodowania
  • w przypadku szkód na osobie 350 000 EURO,
  • w przypadku szkód na mieniu 1 500 000 EURO.
Podstawa prawna:
Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych z 22 maja 2003r, Dz.U 154,poz. 1152