fbpx

AC ( autocasco)

 

Ubezpieczenie AC zapewnia wypłatę odszkodowania, gdy Twój pojazd lub jego wyposażenie ulegną uszkodzeniu lub utracie wskutek:

  • nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z pochodzącymi z zewnątrz pojazdu: przedmiotami, zwierzętami, osobami lub innymi pojazdami;

  • zdarzeń losowych, np. powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwaniu lub zapadania się ziemi;

  • nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu;

  • działania osób trzecich, np. wandalizmu;

  • uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz był wymagany potrzebą udzielenia pomocy medycznej;

  • kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia;

  • uszkodzenia pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia.

Główne zalety

  • możliwość wyboru sposobu likwidacji szkody

  • możliwość bezgotówkowej naprawy pojazdu w Autoryzowanej Stacji Obsługi lub w innym warsztacie

  • szybka ścieżka likwidacyjna dla szkód o niższej wartości i wypłata odszkodowania w 2 dni

W celu uzyskania precyzyjnych informacji polecamy zapoznać się z tekstem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia zamieszczonych na stronach towarzystw ubezpieczeniowych. W celu wyliczenia składki prosimy o kontakt z agentem naszego biura.