fbpx

Cargo

Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym

Jest to ubezpieczenie mienia (towaru, ładunku) w transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym i śródlądowym wykonywanym na terenie RP lub poza nim. Ubezpieczenie CARGO chroni właściciela towaru przed finansowymi skutkami utraty, ubytku lub uszkodzenia towaru.

Przedmiotem ubezpieczenia jest każdego rodzaju mienie nowe lub używane, przewożone przez właściciela ładunku lub zawodowego przewoźnika w transporcie krajowym lub międzynarodowym

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:
  • przy przewozie mienia środkiem transportowym stanowiącym własność Ubezpieczającego lub dysponowanym przez niego w oparciu o umowę najmu – okres od chwili zakończenia załadunku mienia na środek transportowy do chwili rozpoczęcia rozładunku,
  • przy przewozie mienia wykonywanym odpłatnie przez przewoźnika – okres od chwili przyjęcia przez przewoźnika mienia do przewozu do chwili wydania przewożonego
  • ochroną mogą być również objęte operacje załadunkowe i wyładunkowe oraz składowanie.

 

 

W celu uzyskania precyzyjnych informacji polecamy zapoznać się z tekstem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia zamieszczonych na stronach towarzystw ubezpieczeniowych. W celu wyliczenia składki prosimy o kontakt z agentem naszego biura.