fbpx

 Ubezpieczenie dla lokatorów i wynajmujących

 

Właściciel wynajmowanego mieszkania nie ubezpiecza przedmiotów należących do lokatora (np. komputera, sprzętu RTV/AGD, ubrań, mebli, roweru, itp.) ani odpowiedzialności cywilnej lokatora (za szkody wyrządzone osobom trzecim, np. sąsiadom).

Ubezpieczenie skierowane dla osób zamieszkujących lokal mieszkalny na podstawie umowy najmu gwarantuje ochronę ich majątku ruchomego w razie zdarzeń losowych, kradzieży i wyrządzenia szkód na osobach trzecich lub w mieniu w związku z życiem codziennym.

 

W celu uzyskania precyzyjnych informacji polecamy zapoznać się z tekstem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia zamieszczonych na stronach towarzystw ubezpieczeniowych. W celu wyliczenia składki prosimy o kontakt z agentem naszego biura.