fbpx

GAP

 

Ubezpieczenie GAP to zabezpieczenie straty finansowej, która powstaje na skutek utraty wartości Twojego pojazdu w czasie. W razie szkody GAP pokrywa różnicę pomiędzy wartością początkową samochodu a jego aktualną ceną rynkową. Wysokość wypłaconego odszkodowania ułatwia zakup nowego samochodu tej samej klasy lub spłatę zobowiązania leasingowego/ kredytowego.
Ubezpieczenie straty finansowej GAP może zostać zawarte jednocześnie z ubezpieczeniem AC.

 

Zalety:
-wysoka granica odpowiedzialności na pokrycie straty finansowej
-gwarancja zabezpieczenia wartości początkowej pojazdu nawet przez 36 miesięcy
-w przypadku utraty pojazdu ubezpieczenie GAP ułatwia spłatę zobowiązania leasingowego/kredytowego
-ubezpieczenie GAP może zostać zawarte dla samochodu fabrycznie nowego i używanego
-atrakcyjna oferta
-ubezpieczenie działa zarówno w przypadku szkód spowodowanych przez kierującego pojazdem oraz w przypadku szkód     wyrządzonych przez inny pojazd

 

W celu uzyskania precyzyjnych informacji polecamy zapoznać się z tekstem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia zamieszczonych na stronach towarzystw ubezpieczeniowych.  W celu wyliczenia składki prosimy o kontakt z agentem naszego biura.