fbpx

Grupowe ubezpieczenie na życie

Grupowe ubezpieczenie na życie to dobre zabezpieczenie zdrowia i życia pracowników, członków ich rodzin. Kierowane jest do osób zatrudnionych w jednym zakładzie pracy (grupa liczona jest już od trzech osób).

Polisa może być opłacana przez pracownika lub pracodawcę.

Zakres ubezpieczenia może obejmować:

 • zgon Ubezpieczonego
 • zgon małżonka
 • zgon małżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • zgon dziecka
 • zgon rodzica
 • zgon teścia
 • osierocenie dziecka na skutek zgonu Ubezpieczonego
 • urodzenie się dziecka
 • wada wrodzona dziecka
 • poważne zachorowanie Ubezpieczonego
 • poważne zachorowanie współmałżonka
 • poważne zachorowanie dziecka
 • trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • całkowita trwała niezdolność do pracy Ubezpieczonego
 • czasowa niezdolność do pracy Ubezpieczonego
 • trwałe inwalidztwo Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • trwałe inwalidztwo małżonka wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • trwałe inwalidztwo dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • operacja chirurgiczna Ubezpieczonego
 • leczenie szpitalne Ubezpieczonego
 • leczenie szpitalne małżonka wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • leczenie szpitalne dziecka

W celu uzyskania precyzyjnych informacji polecamy zapoznać się z tekstem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia zamieszczonych na stronach towarzystw ubezpieczeniowych. W celu wyliczenia składki prosimy o kontakt z agentem naszego biura.