fbpx

Indywidualne ubezpieczenie na życie

Indywidualne ubezpieczenie na życie kierowane jest do osób fizycznych. Ochroną ubezpieczeniową objęte jest zdrowie i życie Ubezpieczonego. Świadczenie może być wypłacone Ubezpieczonemu (w przypadku np. trwałego inwalidztwa) lub osobie uprawnionej (w przypadku zgonu Ubezpieczonego).

W Naszej ofercie znajdą Państwo wachlarz ubezpieczeń życiowych m.in.:

  • na życie i dożycie – jeśli Ubezpieczony chce zabezpieczyć swoją rodzinę w razie Swojej śmierci, bądź świadczenie wypłacone Ubezpieczonemu, jeśli dożyje do końca trwania polisy.
  • terminowe – jeśli Ubezpieczony chce mieć pewność, że w razie kiedy go zabraknie, rodzina będzie zabezpieczona finansowo lub zostaną spłacone zobowiązania np. kredyt
  • ochronne z oszczędzaniem na przyszłą emeryturę – jeśli Ubezpieczony chce mieć swobodę finansową po zakończeniu pracy.
  • posagowe – jeśli Ubezpieczony chce zapewnić bezpieczeństwo finansowe swoim bliskim na wypadek swojej śmierci

Ponadto, możemy rozszerzyć ubezpieczenia dodatkowe o:

  • leczenie szpitalne
  • śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku
  • trwałe inwalidztwo lub całkowitą trwałą niezdolność do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku
  • złamanie kości wskutek nieszczęśliwego wypadku
  • poważne zachorowanie

W celu uzyskania precyzyjnych informacji polecamy zapoznać się z tekstem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia zamieszczonych na stronach towarzystw ubezpieczeniowych. W celu wyliczenia składki prosimy o kontakt z agentem naszego biura.