fbpx

Ubezpieczenie kabotażowe

Rozróżnia się dwa rodzaje ubezpieczeń dotyczących przewozów kabotażowych, są to:

  • Przewozy kabotażowe na terenie krajów Unii Europejskiej poza Niemcami. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego wynikającą z zarobkowego przewozu towarów w prawie dozwolonym kabotażu na terenie krajów Unii Europejskiej poza Niemcami. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy odpowiedzialności cywilnej ponoszonej zgodnie z obowiązującymi przepisami kraju, na terenie, którego wykonywany jest przewóz kabotażowy. Suma gwarancyjna oraz limit dla jednego wypadku ubezpieczeniowego jest taka sama jak dla OCP w międzynarodowym ruchu drogowym.
  • Przewozy kabotażowe na terenie Niemiec. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego wynikającą z zarobkowego przewozu towarów w prawie dozwolonym kabotażu na terenie Niemiec. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy odpowiedzialności cywilnej ponoszonej zgodnie z obowiązującymi przepisami Niemieckiego Kodeksu Handlowego (HGB) oraz niemieckiej Ustawy o towarowym transporcie samochodowym (GüKG) . Minimalna suma gwarancyjna na wszystkie zdarzenia wynosi 1.200.000 euro z limitem 600.000 euro na jedno zdarzenie.  

W celu uzyskania precyzyjnych informacji polecamy zapoznać się z tekstem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia zamieszczonych na stronach towarzystw ubezpieczeniowych. W celu wyliczenia składki prosimy o kontakt z agentem naszego biura.