fbpx

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA CUDZOZIEMCÓW

Jeśli mieszkasz za granicą i chcesz się zabezpieczyć na wypadek nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, podczas pobytu w Polsce, Ubezpieczenie kosztów leczenia cudzoziemców jest właśnie dla Ciebie. Produkt zapewnia całodobową ochronę w nieprzewidzianych sytuacjach dla Ciebie i Twojej rodziny.

Polisa obejmuje udokumentowane koszty powstałe w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem, w tym:

 • koszty pobytu w szpitalu, leczenia i operacji;

 • koszty transportu do szpitala lub miejsca zamieszkania;

 • koszty transportu chorego z miejsca wypadku lub nagłego zachorowania do placówki medycznej oraz koszty transportu chorego pomiędzy placówkami medycznymi na terenie RP;

 • koszty badań służących diagnozowaniu oraz koszty zabiegów ambulatoryjnych;

 • koszty zakupu niezbędnych lekarstw, środków opatrunkowych oraz środków pomocniczych zaleconych przez lekarza;

 • koszty naprawy lub zakupu okularów, naprawy protez i innych środków pomocniczych wspomagających proces leczniczy.

 • koszty transportu zwłok ubezpieczonego do kraju stałego pobytu lub koszty pogrzebu albo kremacji na terenie RP;

 • koszty podróży, utrzymania i noclegów osoby towarzyszącej;

 • koszty leczenia stomatologicznego,

Umowa ubezpieczenia może zawierać także dodatkowe:

 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, obejmujące odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego oraz osób, za które ponosi odpowiedzialność, w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego.

 

W celu uzyskania precyzyjnych informacji polecamy zapoznać się z tekstem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia zamieszczonych na stronach towarzystw ubezpieczeniowych. W celu wyliczenia składki prosimy o kontakt z agentem naszego biura.