fbpx

Mienie Rolne 

Specjalnie dla rolników proponujemy nowoczesny Agro Pakiet

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tu następujące kategorie mienia:

  • Sprzęt rolniczy,
  • Zwierzęta gospodarskie,
  • Ziemiopłody,
  • Materiały i zapasy,
  • Stałe elementy wyposażenia budynku mieszkalnego,
  • Ruchomości domowe

 

 

W celu uzyskania precyzyjnych informacji polecamy zapoznać się z tekstem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia zamieszczonych na stronach towarzystw ubezpieczeniowych.   W celu wyliczenia składki prosimy o kontakt z agentem naszego biura.