fbpx

Obowiązkowe Ubezpieczenie OC budynków rolnych

 

Ubezpieczenie budynków rolnych to obowiązkowe ubezpieczenie dla każdego posiadacza gospodarstwa rolnego (osoby fizycznej).

Ubezpieczenie chroni przed finansowymi skutkami uszkodzenia lub zniszczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Ponadto oprócz zakresu obowiązkowego wynikającego z Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ubezpieczenie pozwala na rozszerzenie zakresu ochrony o ryzyka dobrowolne, określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Gospodarstwa Rolnego.

  • możliwość ubezpieczenia w zakresie szerszym niż przewiduje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych
  • możliwość zawarcia na jednej polisie wraz z budynkami, ubezpieczenia OC rolników oraz innych ubezpieczeń dobrowolnych

Ubezpieczenie budynków rolniczych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego może zostać zawarte w dwóch wariantach:

  • podstawowym
  • rozszerzonym

 

Zawierając ubezpieczenie budynków rolniczych, tą samą polisą mogą być ubezpieczone:

  • dobrowolne ubezpieczenie mienia
  • OC rolnika,
  • OC w życiu prywatnym

 

W celu uzyskania precyzyjnych informacji polecamy zapoznać się z tekstem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia zamieszczonych na stronach towarzystw ubezpieczeniowych.   W celu wyliczenia składki prosimy o kontakt z agentem naszego biura.