fbpx

OC lekarza i dentysty

 

Ubezpieczenie OC Lekarza i Lekarza Dentysty to jedyne pewne i skuteczne zabezpieczenie przed finansowymi konsekwencjami błędów medycznych, zdarzeń niepożądanych i szkód w mieniu pacjenta. Dla lekarzy prowadzących praktykę lekarską jest to ubezpieczenie obowiązkowe, regulowane przepisami prawa. Doskonałym uzupełnieniem tego ubezpieczenia jest OC dobrowolne, które rozszerza zakres ochrony.

Atuty ubezpieczeń OC Lekarza i Lekarza Dentysty

  1. Ochrona przed finansowymi skutkami szkód powstałych w trakcie wykonywania pracy

  2. Suma gwarancyjna nawet do 200 000 euro na jedno zdarzenie

  3. Ochrona przed skutkami szkód wyrządzonych podczas udzielania pierwszej pomocy na terenie Europy

  4. Szybka ścieżka zakupu

  5. Indywidualne doradztwo wyspecjalizowanego agenta

  6. Możliwość dokupienia specjalistycznego ubezpieczenia medycyny estetycznej

    W celu uzyskania precyzyjnych informacji polecamy zapoznać się z tekstem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia zamieszczonych na stronach towarzystw ubezpieczeniowych. W celu wyliczenia składki prosimy o kontakt z agentem naszego biura.