fbpx

Ubezpieczenie OC pielęgniarki  i położnej

 

Ubezpieczenie OC Pielęgniarki i Położnej to jedyne pewne i skuteczne zabezpieczenie przed finansowymi konsekwencjami błędów medycznych, zdarzeń niepożądanych i szkód w mieniu pacjenta. Doskonałym uzupełnieniem ubezpieczenia obowiązkowego jest OC dobrowolne, które rozszerza zakres ochrony, a także umożliwia uzyskanie wyższych sum gwarancyjnych.

-Ochrona przed finansowymi skutkami szkód powstałych w trakcie wykonywania pracy.

-Ochrona przed skutkami szkód wyrządzonych podczas udzielania pierwszej pomocy na terenie całej Europy

-Suma gwarancyjna nawet do 100 000 euro na jedno zdarzenie

-Indywidualne doradztwo wyspecjalizowanego agenta

W celu uzyskania precyzyjnych informacji polecamy zapoznać się z tekstem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia zamieszczonych na stronach towarzystw ubezpieczeniowych. W celu wyliczenia składki prosimy o kontakt z agentem naszego biura.