fbpx

OC przewoźnika

 

OCP w ruchu krajowym

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym obejmuje szkody w postaci utraty, ubytku lub uszkodzenia przewożonego towaru. Ubezpieczenie obejmuje również kradzież z włamaniem.

Umowa ubezpieczenia może być rozszerzona o następujące ryzyka:

 • szkody powstałe w następstwie rozboju lub rabunku

 • przewóz sprzętu elektronicznego

 • przewóz materiałów niebezpiecznych (ADR)

 • przewóz żywych zwierząt

 • przewóz leków

 • szkody powstałe podczas postoju poza parkingami strzeżonymi

 • szkody powstałe w platformach, paletach, kontenerach niebędących przewożonym towarem (będących opakowaniem)

 • szkody powstałe w związku z rozmrożeniem lub zamrożeniem przewożonego towaru w warunkach chłodniczych

 • szkody wyrządzone przez podwykonawców

OCP w ruchu międzynarodowym

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym obejmuje szkody w postaci częściowego lub całkowitego zaginięcia, ubytku przewożonego towaru lub jego uszkodzenia. Ubezpieczenie obejmuje również kradzież z włamaniem i rabunek.

Umowa ubezpieczenia może być rozszerzona o następujące ryzyka:

 • przewóz sprzętu elektronicznego

 • przewóz materiałów niebezpiecznych (ADR)

 • przewóz żywych zwierząt

 • przewóz leków

 • przewóz kawy

 • przewóz wyrobów czekoladowych

 • przewóz alkoholu

 • przewóz tytoniu

 • przewóz opon i części samochodowych

 • przewóz do/przez kraje o podwyższonym ryzyku: Rosja, Turcja, Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Kazachstan, państwa byłego ZSRR, państwa byłej Jugosławii, Albania, Bułgaria, Rumunia

 • szkody powstałe podczas postoju poza parkingami strzeżonymi

 • szkody powstałe w platformach, paletach, kontenerach niebędących przewożonym towarem (będących opakowaniem)

 • szkody powstałe w związku z rozmrożeniem lub zamrożeniem przewożonego towaru w warunkach chłodniczych

 • szkody powstałe w zakresie przewozów kabotażowych na terenie Krajów Unii Europejskiej, poza Niemcami

 • szkody powstałe w zakresie przewozów kabotażowych na terenie Niemiec

W celu uzyskania precyzyjnych informacji polecamy zapoznać się z tekstem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia zamieszczonych na stronach towarzystw ubezpieczeniowych.

W celu wyliczenia składki prosimy o kontakt z agentem naszego biura.