fbpx

OC zawodowe biura rachunkowego

 

DLA KOGO?

Przedsiębiorcy usługowo prowadzący księgi rachunkowe, na których spoczywa obowiązek ubezpieczenia zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz osoby wykonujące zawód księgowego w oparciu o umowę o pracę nie mający obowiązku ubezpieczenia.

 

ZAKRES OCHRONY

Ubezpieczenie obowiązkowe zgodne z Rozporządzaniem Ministra Finansów z 6.11.2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 

Ubezpieczenie dobrowolne:

  • także prowadzenie ksiąg podatkowych oraz doradztwo kadrowe (w tym rozliczenia składek na ubezpieczenie społeczne)

  • nadwyżkowy limit ponad ubezpieczenie dobrowolne

  • dodatkowe koszty obrony

  • odpowiedzialność za naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy

  • odpowiedzialność za oszczerstwo, zniesławienie lub pomówienie

  • odpowiedzialność za naruszenia praw własności intelektualnej

  • utrata dokumentów

  • pokrycie kosztów w postępowaniu karnym, karno-skarbowym lub administracyjnym

 

LIMITY

  • 10 000 EURO – ubezpieczenie obowiązkowe

  • do 1 mln PLN – ubezpieczenie dobrowolne (nadwyżkowe i uzupełniające)

W celu uzyskania precyzyjnych informacji polecamy zapoznać się z tekstem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia zamieszczonych na stronach towarzystw ubezpieczeniowych. W celu wyliczenia składki prosimy o kontakt z agentem naszego biura.