fbpx

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej zarządców nieruchomości

DLA KOGO?

Zarządcy nieruchomości wykonujący zawód na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami

ZAKRES OCHRONY

Ubezpieczenie obowiązkowe zgodne z Rozporządzaniem Ministra Finansów z 13.12.2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządców nieruchomości.

Ubezpieczenie dobrowolne:

  • nadwyżkowy limit ponad ubezpieczenie dobrowolne
  • dodatkowe koszty obrony
  • odpowiedzialność za naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy
  • odpowiedzialność za oszczerstwo, zniesławienie lub pomówienie
  • odpowiedzialność za naruszenia praw własności intelektualnej
  • utrata dokumentów
  • pokrycie kosztów w postępowaniu karnym, karno-skarbowym lub administracyjnym

LIMITY

-50 000 EURO – ubezpieczenie obowiązkowe

do 1 mln PLN – ubezpieczenie dobrowolne (nadwyżkowe i uzupełniające)

W celu uzyskania precyzyjnych informacji polecamy zapoznać się z tekstem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia zamieszczonych na stronach towarzystw ubezpieczeniowych. W celu wyliczenia składki prosimy o kontakt z agentem naszego biura.