fbpx

Ubezpieczenie zwierząt od padnięcia i uboju z konieczności

 

Zakres Ubezpieczenia:

-kury nioski

-brojlery kurze

-brojlery indycze

– kaczki

 

Karencja

3 miesiące dla nowych Umów

  • dla szkód powstałych w wyniku chorób
  • brak – dla Umów wznawianych

 

Udział własny

– jeden na 12 miesięcy ochrony

-przy kliku szkodach w tym samym okresie naliczany jest tylko raz

 

Ptasia grypa

– ochrona już w ramach wariantu Podstawowego

-odpowiedzialność trwa tak długo, jak trwają

negatywne skutki na produkcję,

-maksymalnie do 12 miesięcy od zajścia zdarzenia

W celu uzyskania precyzyjnych informacji polecamy zapoznać się z tekstem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia zamieszczonych na stronach towarzystw ubezpieczeniowych.  W celu wyliczenia składki prosimy o kontakt z pracownikiem naszego biura.