fbpx

OC dla ratowników medycznych

 

Oferujemy Ratownikom dobrowolne OC, które umożliwia uzyskanie wysokich sum gwarancyjnych – nawet do 250 000 Euro. To jedyne pewne i skuteczne zabezpieczenie przed finansowymi konsekwencjami błędów medycznych, zdarzeń niepożądanych i szkód w mieniu pacjenta.

Atuty ubezpieczenia

 1. Ochrona przed finansowymi konsekwencjami błędów medycznych, zdarzeń niepożądanych i szkód w mieniu pacjenta
  2. Sumy gwarancyjne do 250 000 Euro
  3. Możliwość wykupienia ochrony uwzględniającej szkody w karetkach i sprzęcie medycznym
  4. Możliwość rozszerzenia ochrony o szkody wyrządzone podczas udzielania pomocy poza granicami RP oraz podczas transportu medycznego pacjenta z zagranicy
  5. Składka już od 60 PLN rocznie

Zakres ochrony

 1. Dobrowolne Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Ratownika – suma gwarancyjna 250 000 Euro
 2. Ubezpieczenie za szkody w karetkach i wynajmowanym sprzęcie medycznym – z limitem 15 000 Euro, w tym 5000 Euro za szkody w karetce
 3. Ubezpieczenie Naruszenia Praw Pacjenta

W celu uzyskania precyzyjnych informacji polecamy zapoznać się z tekstem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia zamieszczonych na stronach towarzystw ubezpieczeniowych. W celu wyliczenia składki prosimy o kontakt z agentem naszego biura.