fbpx

Ubezpieczenie kościołów, związków i organizacji wyznaniowych

 

Produkt dedykowany reprezentantom jednostek organizacyjnych Kościołów, związków i organizacji wyznaniowych, zainteresowanych kompleksową ochroną majątku oraz ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z posiadaniem mienia, prowadzeniem działalności religijnej i administracyjnej.

Zakres:

-ubezpieczenie mienia od ognia
-mienie od kradzieży z rabunkiem z możliwością rozszerzenia o dewastację
-sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk (all risk)
-witraże, szyby i inne przedmioty szklane od stłuczenia
-OC za szkody powstałe w związku z prowadzeniem działalności religijnej lub posiadaniem mienia

 

W celu uzyskania precyzyjnych informacji polecamy zapoznać się z tekstem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia zamieszczonych na stronach towarzystw ubezpieczeniowych.  W celu wyliczenia składki prosimy o kontakt z agentem naszego biura.