fbpx

Ubezpieczenie w podróży

Polisa turystyczna to kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa w czasie podróży. Dzięki niej nie trzeba już martwić się wystąpieniem nagłych i nieprzewidzianych sytuacji.

Zakres ochrony
 • koszty leczenia
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków
 • odpowiedzialność cywilna
 • utrata lub zniszczenie bagażu
 • koszty odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej
 • Możliwość wybrania polisy z klauzulą odpowiedzialności w zakresie kosztów leczenia i odpowiedzialności cywilnej po spożyciu alkoholu

Pokrycie kosztów leczenia to podstawa ubezpieczenia stanowiąca ochronę przed finansowymi konsekwencjami związanymi z wypadkiem, nagłą chorobą wymagającą hospitalizacji, czy koniecznością skorzystania z wizyty lekarskiej. Polisa w tym zakresie gwarantuje także pokrycie wydatków na zakup niezbędnych leków oraz zapewnia transport medyczny Ubezpieczonego do kraju.

NNW to ubezpieczenie chroniące Ubezpieczonego od następstw nieszczęśliwych wypadków, w wyniku których poniesie on śmierć, bądź dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Odpowiedzialność cywilna chroni przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim przez Ubezpieczonego – ubezpieczenie szczególnie atrakcyjne podczas podróży z dziećmi.

Innym zdarzeniem, które może zostać objęte ubezpieczeniem jest utrata lub zniszczenie bagażu. Własność Ubezpieczonego chroniona jest w wypadku kradzieży oraz innych zdarzeń losowych.

Wykupując u Nas polisę Towarzystwo Ubezpieczeniowe zwróci również koszty poniesione przez Ubezpieczonego związane z odwołaniem bądź wcześniejszym powrotem z wyjazdu turystycznej.

Zakres ubezpieczenia turystycznego można rozszerzyć także o:

 • amatorskie uprawianie sportów letnich i zimowych
 • uprawianie sportów wysokiego ryzyka
 • wyjazd do pracy za granicę

   

  W celu uzyskania precyzyjnych informacji polecamy zapoznać się z tekstem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia zamieszczonych na stronach towarzystw ubezpieczeniowych.  W celu wyliczenia składki prosimy o kontakt z agentem naszego biura.