fbpx

Ubezpieczenie wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych

 

W przypadku ubezpieczenia majątku wspólnoty mieszkaniowej brane są pod uwagę 2 warianty:

 • Ubezpieczenie lokali mieszkalnych oraz części wspólnych budynków wspólnoty mieszkaniowej i mieszkańców od ognia i innych zdarzeń losowych

 • ubezpieczenie majątku wspólnoty mieszkaniowej od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji

W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC wspólnoty mieszkaniowej) stosuje się 3 warianty:

 • ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej wspólnoty mieszkaniowej – ogólne,

 • ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej i jej rady nadzorczej

 • ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym członków wspólnoty mieszkaniowej

Majątek wspólnoty ubezpiecza się w zakresie :
Podstawowym:

 • ogień,

 • piorun,

 • wybuch,

 • upadek pojazdu powietrznego,

 • uderzenie pojazdu lądowego,

 • huragan,

 • grad,

 • zalanie

 • powódź,

 • śnieg,

 • zapadanie i osuwanie się ziemi,

 • trzęsienie ziemi,

 • lawina,

 • deszcz nawalny,

 • huk ponaddźwiękowy,

 • akty terroru,

 • koszty akcji ratowniczej związane z powyższymi zdarzeniami

Rozszerzonym:

 • katastrofa budowlana,

 • wydostanie się mediów z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych,

 • awaria urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych lub c.o.

Z możliwością objęcia ubezpieczeniem dodatkowych ryzyk:

 • dym,

 • sadza,

 • lód,

 • przepięcia

 • dewastacja budynku

W celu uzyskania precyzyjnych informacji polecamy zapoznać się z tekstem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia zamieszczonych na stronach towarzystw ubezpieczeniowych. W celu wyliczenia składki prosimy o kontakt z agentem naszego biura.